Инструкции за работа с касовия ви апарат.
Инструкции за СТОРНО на касовия ви апарат.
Познайте си касовия апарат. Щракнете на картинката.
Daisy Compact S Daisy Compact M
Daisy Compact SDaisy Compact S Daisy Compact MDaisy Compact S

Daisy Perfect S Фискализация                                              Тип обект
Daisy Compact MDaisy Compact S
blankaobecti.html

Datecs DP 150 Цигари / Билети                                       ,,,
Daisy Compact MDaisy Compact S cigari.html