zit 2007xx                             zit 3007
     zit 2007xx                                             zit 3007


zit 2007 zit 2007PP
zit 3007
zit 2011 klen

цена
преработка нов

хартия   ширина    /mm/ 57
2 x 28
57

хартия   навивка    /mm/
40
<60
40

клиентски дисплей
дисплеите са буквено/цифрови
вграден
вграден

графика *
да

Служебни бонове *
да

връзка със SO...
да - директна

   *
преработки след  15.04.2011

очаква се след  15.04.2011

могат да се свържат към GPRS модем
 за връзка между касовия апарат и НАП

GPRS *
вграден
GPRS

site
zit-bg.com

     * разяснения/цени - на телефоните
12