* разяснения/цени - на телефоните   www.so-help.com
     Включено в цената
:  всичко   / ДДС; програмиране; фискализация; документи; договор  и  т.н. /
ФИСКАЛНИ   с  вграден GPRS   
НЕФИСКАЛНИ
 kl = Контролна
        Лента  на
        Електронен
        Носител

хартия
ширина

 /mm/
 хартия  
навивка

/mm/  
връзка със SO...  Слу-
жебни
бонове
*
лв.
вкл.
ДДС
-
10%
LABEL
лв.
вкл.
ДДС 
50b Tremol    
S - kl
57
да да
399

50b Tremol
ZS - kl
57
да да
383

50b Tremol
FP07 - kl
57

да да
580

50b Tremol
M - kl
57
да да
466ESC/POS
50b Tremol
ZM - kl
235/210/85
57

да да
388

50b Tremol
FP03 - kl
120/155/95
57
*авт.
нож

да да 578

608

50b Tremol
FP05 - kl
80


да да
680


site
www. /

     * разяснения/цени - на телефоните