към 01.07.2010                                                               * разяснения/цени - на телефоните
                   модел

лв. 
вкл.ДДС
                      лв.
вкл.ДДС


ZEBEX
 

            
             
3051

3051


156


11

Symbol CS1504

230
3051l

3051


безжичен

384
безжичен  /на старо/

200
55b

3060
1 / 20
сканиращи
линии

336
както и да метнеш стоката  *
55m

3071


96


ep50

Data Colector

816
300

3080

CCD

55


ep60
Metrologic  HORIZON
многолъчев
както и да метнеш стоката
  *

1040
550

6010
многолъчев


420
както и да метнеш стоката  *
ep300
Metrologic  ORBIT
многолъчев
както и да метнеш стоката  *

792
1000

6082
многолъчев


576
както и да метнеш стоката  *
ep1000

Symbol

233


      * разяснения/цени - на телефоните