3811

страшен принтер

пести място и хартия


хартия   ширина    /mm/ 57

хартия   навивка    /mm/ 55


Служебни бонове * да

връзка със SO... да - директно


GPRS *

site
www.isl.bg

    * разяснения/цени - на телефоните