* разяснения/цени - на телефоните   www.so-help.com
 

ФИСКАЛНИ      Включено в цената :  ВСИЧКО   / ДДС; обучение; програмиране на задължителните реквизити по Н-18;
                                                                                             фискализация; регистрация в НАП, документи; договор 1г., SIM 1г.,  
/
 ФИСКАЛНИ   с  вграден GPRS 

батерия
акумулатор

мобилен
хартия
ширина

 /mm/
 хартия   навивка    /mm/   връзка със SO...  Слу-
жебни бонове *
лв.
без
ДДС
                   
лв.
вкл.
ДДС
               
-
%
50b WP-50 да
57 55
да да 216.66 260
50b DP-150 --
57 55
да да 208.33 250

FP-650 --
57

да да 380.00 456

FP-700X --


да да 476.66 572

50b FP-2000 --
Автоматичен нож
80
80
да да 581.66 698

FP-800 --

57 да да 551.66 662

50b FMP-10 да 57
80
да да 412.50 495


Етикетиращи

50b LP-50

да да

328

50b CL-S521

да да

927


POS

50b EP-60

да

276


50b EP-700

да

440

50b EP-2000

да

488.40

БАРКОД ЧЕТЦИ 50b
DBS-55
288.00
50b
Z-3250
218.00

50b HS-170A

Ш/Д/В - 46/17/10 СМ
110

50b HS-330A
Ш/Д/В - 33/33.5/10 СМ59

50b BDR-100VN
Ш/Д/В - 36/33/9 СМ 8-монети
 5-банкноти59

50b BDR-50V
HS 240

Ш/Д/В - 33/25/10 СМ
6-монети
 5-банкноти48site
www.datecs.bg/
     * разяснения/цени - на телефоните  www.so-help.com