* разяснения/цени - на телефоните   www.so-help.com
   
Включено в цената :  ВСИЧКО   / ДДС; обучение; програмиране; фискализация; регистрация в НАП, документи; договор 1г., SIM 1г.,  и  т.н. /
ФИСКАЛНИ   с  вграден GPRS    НЕФИСКАЛНИ

 kl = Контролна
        Лента  на
        Електронен
        Носител

модел

размери
хартия
ширина

 /mm/
 хартия  
навивка
   /mm/  
връзка
 със
 SO...
 Слу-
жеб-
ни бонове
*
лв.
без
ДДС 
лв.
вкл.
ДДС
-
10%
         
model        e=d, гр.

               
лв.
без
ДДС
лв.
вкл.
ДДС
50b    50b Daisy eXpert -  KL

200x100x70
57 40


 
230
259 с
акумулатор
и кл.дисп.


Daisy
        SM-H

50b50b50b33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333                          Детектор за
                      фалшиви банкноти
  (опция)
Подсветка на дисплея  (опция)
MICRO C - KL

295x230x85
57 55
да
 


15
279

*кл. инд. +18

Daisy 3 SM-H     1g
Daisy 6 SM-H     2g
Daisy 15 SM-H   5g

*акумулатор
199
239
239

10
238.80
286.80
286.80

12
Daisy Perfect
        S-KL50b50b50b
Клиетска индикация (опция)
Батериен пакет (опция)
Daisy Perfect S-KL

107х218х50
57    40да

255

280 с
акумулатор

*кл. инд. +18

Daisy SM-V

Daisy ProfiPrint-KL Daisy ProfiPrint-KL

135x200x150
57
55

Daisy 15 SM-V   5g

*акумулатор
249

10
298.80

12
Daisy
        FX1200-KL50b50b Daisy FX1200-KL

105x180x85
57
55465

Автоматичен нож  + 60

Daisy SM-V

Daisy
        FX1300-KL50b50b Daisy FX1300-KL

138x165x132
80
80


479 574.80

Daisy 15 S -V    5g
Daisy 30 S -V   10g

*акумулатор
329
339

10
394.80
406.80

12
50b Daisy FX 20 -KL

102х77х36мм
48мм


Daisy
        SM-V
Scale 60 SM       20g
Scale 150 SM     50g
Scale 300 SM   100g
600
632
680
720
758.40
816


 
site     * разяснения/цени - на телефоните