* разяснения/цени - на телефоните   www.so-help.com
   

ФИСКАЛНИ            Включено в цената :  ВСИЧКО   / ДДС; обучение; програмиране на задължителните реквизити по Н-18;
                                                                                                         фискализация; регистрация в НАП, документи; договор 1г., SIM 1г.,  
/   
 ФИСКАЛНИ   с  вграден GPRS модел


батерия
акумулатор
мобилен
клиентски
.дисплей
хартия
ширина

 /mm/
хартия
навивка    /mm/  
връзка
 със
 SO...
 Слу-   
жеб-
ни бонове
*
лв.
без
ДДС
            
лв.
с вкл.
ДДС
-
 %
50b
зарежда се като телефон

Compact S
( с  bluetooth)

да

--
57 40
да
199.00
238.80


50b 
зарежда се като телефон

Compact M
( с bluetooth)


да да 57 55
да
250.80 250.80


Daisy Perfect S-KL50b50b

Daisy Perfect S-KL


да да 57    40да
274.80 274.80Daisy Perfect S-KL

Perfect

M 01

--
да 57
55
да
269.00 322.80

Daisy FX1200-KL50b50b Daisy FX1200-KL

105x180x85
--
--
57
55
да

465.00

Автоматичен нож  + 60

Daisy FX1300-KL50b50b Daisy FX1300-KL

138x165x132
--
--
80
80
да
479.00

574.80Баркод четци

Daisy
        FX1300-KL

LZ-01

119.00лв. без ДДС
Daisy
        FX1300-KL

LZ-02

129.00лв. без ДДС
Daisy FX1300-KL

SD380 /CCD/

68.00лв. без ДДС
Daisy FX1300-KL

Zebra LS1203 /Laser/150.00лв. без ДДСНЕФИСКАЛНИ  /POS/

модел автоматичен  нож
хартия
ширина

 /mm/
 хартия  
навивка
   /mm/
връзка
 със
 SO...

лв.
без
ДДС
лв.
с вкл.
ДДС

Daisy FX1300-KL

1250RP--
57
80
да
139.00
166.80

Daisy FX1300-KL

1350RP

да 80
80
да
239.00
286.80

Daisy FX1300-KL

30MP

( с bluetooth)

--
80
55
да
 299 358.80

Daisy FX1300-KL

20MP

( с bluetooth)

--
57
40
да
239
286.80


Етикетиращ Принтер Daisy 1200LPDaisy FX1300-KL

1200LP


239
286.80


Daisy
        SM-H

DSB15

DSB6

15кг/30кг.

6кг/15кг.
5/10 g.

2/5 g.
165

159

198.00

190.80


Daisy SM-H

DS15

DSC6

15кг/30кг.

6кг/15кг.
5/10 g.

2/5 g.


RS232C

RS232C

189

226.80


Daisy SM-H

DSV6

6кг/15кг. 2/5 g.

RS232C

199

238.80


site
www.so-help.com
     * разяснения/цени - на телефоните www.so-help.com