към 01.11.2013                                 към НАЧАЛО                            

ROLL 
  * разяснения/цени - на телефоните


вид
ширина
/mm/
прибли-
зителен
диаметър
m Бр.
в
стек
Бр.
в
кашон
лв. 
с ДДС

за            :                                   
 
ROLL термо
57
40
17 15 120 0.50
0,40
Daisy eXpert 01 KL
Daisy Perfect S/SA KL
Tremol S/ZS KL

ROLL термо 57 48
27 10 90 0.55
0,45
Daisy MICRO C KL
Datecs DP 05/25/35/55 KL
Tremol M KL

ROLL термо 57 55
34 10 60 0.60
0,55
Daisy MICRO C KL
Datecs DP 05/25/35/55 KL
Tremol M KL

ROLL термо 57 76
75 8 64 1.30
1,20
Datecs FP 550 KL

ROLL термо 79
76
75 8 48 1.75
1,65
Datecs FP 1000 KL

дву-
пластова
75

26 10 40 1,10
1,00
Datecs FP 3530
Етикети за маркиращи
 клещи
на рула


опаковка


цена / ролка етикети
без ДДС


26х12 етикети
бели
36р.х1000ет.


0.54 лв./бр.


26х12 етикети сигнални
36р.х1000ет.


1.07 лв./бр.


26х16 етикети
бели
36р.х1000ет.


0.69 лв./бр.


26х16 етикети сигнални
36р.х1000ет.


1.07 лв./бр.


САМОЗАЛЕПВАЩИ ТЕРМО ЕТИКЕТИ


дължина / височина
вътрешен диаметър
в мм
брой етикети / ролка

цена / ролка етикети
без ДДС


56 мм / 25 мм
12 мм
600

1.65


56 мм / 25 мм
12 мм 1000

2.65


56 мм / 25 мм
40 мм
1000

2.65


56 мм / 43 мм
12 мм 600

2.85


56 мм / 43 мм
40 мм
1000

4.55


58мм / 43 мм
40 мм
1000

4.65


50 мм / 30 мм
40 мм
1000

3.00


47мм / 36 мм
40 мм
1500

4.50

ФОРМУЛЯРИ
Формат
Брой в
пакет

Ед. цена в лв.
без ДДС

Ед. цена
С ДДС

Касова бележка химизирана с корица
А6
блок 100

0.45
0,54

Сторно-касова бележка химизирана с корица
А6
блок 100

0.75
0,90
 налични

Фактура / стокова разписка химизирана
А 5
б л о к 1 0 0

1,00
1,20

ХАРТИИ


A4 копирна хартия 80 г, 500 листа, 80 г/м2
A4
500

6.00 7,2

      * разяснения/цени - на телефоните