Данни  за фискализация


 

*
Име на фирмата :
...
 


Адрес на фирмата:
...
 


ТД на НАП:  (По регистрация на фирмата)

   Управител на фирмата:   
,
Име, Презиме, Фамилия

*
Телефон на фирмата:


    

*
ЕИК / Булстат:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

9 цифри

ЗДДС №: B G .
.
.
.
.
.
.
.
.

9 цифри*
Име на търг. обект:
...
 

*
Адрес на търг. обект: 
...
 


Район на търг. обект:  при София / Пловдив / Варна

*
...Вид обект: /от списъка/
...


   Управител на обекта:        
Име, Презиме, Фамилия Телефон на обекта:      .......................................................        


*
Оператор
...
1.
Групи
1.
...
2.


2.
...
3.
3.
...
4.
4.
..
5
5.
...
6
6.
...
7
7.
...
8
8.При грешни данни, ПОДПИСАЛИЯТ ПЛАЩА препрограмирането  и/или смяната  на ФП .       
ПЛАТЕНО

...................
*
Дата: …………………..
 Клиент:………………….
/подпис и печат/

*
compacts             
compact s
150 


СУМА


...................

Daisy Compact S Daisy Compact M
Datecs DP 150