Търговски софтуер

SOLogo Система за управление на търговски обекти. Софтуер за автоматизация на производствената и търговската дейност на всяка фирма.
Бизнес софтуер, създаден специално за Вашия бизнес. С минимална инвестиция - максимален контрол и резултат! icashlogo